มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่งได้มาเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนปักกิ่งได้มาเยี่ยมชมสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน

 แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์