สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
<p><strong>ห้องสมุด ชั้น 5 ห้อง 514 18/18 อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540</strong></p>
โทร:
02-312-6300 ต่อ 1810-1812

E-mail:

Fackbook: