การออกกำลังกายโดยการหายใจอย่างเป็นระบบ การออกกำลังกายปาต้วนจิ่งในชุมชนบางพลี

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2560 อาจารย์อาสาสมัครจากสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกันเข้าไปในชุมชนบางพลี เข้าร่วมในการให้บริการชุมชนและสอนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เช่น ชี่กง ปาต้วนจิ่ง วิธีดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แบบแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์