ความร่วมมือ

การจัดตั้งสถาบันขงจื่อขึ้นในมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินการเรียนการสอนแพทย์แผนจีน ภาษาจีนทางการแพทย์แผนจีน การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์แผนจีน การเผยแพร่ศาสตร์การแพทย์แผนจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนชาวไทยและชาวจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจของประชาชนชาวไทยและประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีต่อแพทย์แผนจีน จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่า การจัดตั้งสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนและความมุ่งมั่นในการทำงานร่วมกันของเราจะทำให้ภารกิจในการเผยแพร่วัฒนธรรมภูมิปัญญาตะวันออกสำเร็จลุล่วงด้วยดี