เปิดบ้านสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติยินดีต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากจังหวัดนครศรีธรรมราช

 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2560ที่ผ่านมา คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนโยธินบำรุง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 44 คน เข้าร่วมกิจกรรม เปิดบ้านสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฯ ที่สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ อาคารบรรณสารชั้น 5

     สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมเป็นเวลา 4 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมที่ผสมผสานการเรียนรู้และการปฏิบัติ โดยเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน กิจกรรมต่างๆแบ่งเป็น การแสดงกู่เจิง ศิลปะการชงชา การตัดกระดาษแบบจีน รำพัดไทเก๊กจีน กิจกรรมออกกำลังกายปาต้วนจิ่ง โยโย่จีน  และการตรวจวินิจฉัยแบบแพทย์แผนจีน รวมทั้งหมด 7 กิจกรรม
ในกิจกรรมดังกล่าวเริ่มจากการเรียนรู้ โดยผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนฝ่ายไทย ผศ.ดร.นริศ วศินานนท์ แนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการตัดกระดาษของจีนแบบดั้งเดิม และสอนนักเรียนตัดกระดาษลวดลายที่เรียบง่าย ในเวลาเดียวกันก็มีการแสดงกู่เจิงบรรเลงไปพร้อมๆกันด้วย ครูจีนอาสาสมัครได้แสดงศิลปะการชงชา พร้อมกับอธิบายสาระของชาหลักๆของจีนซึ่งมี 6 ประเภท ในการตัดกระดาษจีนแบบดั้งเดิมและศิลปะการชงชาทำให้นักเรียนได้รู้จักวัฒนธรรมจีนมากยิ่งขึ้น หลังจากที่นักเรียนได้ฝึกตัดกระดาษแบบจีน ชงชาจีน และกู่เจิงแล้ว ต่อไปเป็นกิจกรรมการปฏิบัติ ครูจีนอาสาสมัครได้สาธิตการแสดง รำพัดไทเก๊กจีน ออกกำลังกายปาต้วนจิ่ง นักศึกษาเอกจีนแสดงการละเล่นโยโย่จีนให้นักเรียนได้ดู พร้อมทั้งสอนวิธีการรำพัดไทเก๊กจีน เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสและปฏิบัติจริงกับกิจกรรมวัฒนธรรมจีน

     หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมครั้งนี้ ผู้แทนครูกล่าวว่าการเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้นักเรียนสัมผัสถึงวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมในด้าน "การเรียนรู้และปฏิบัติ" และยังทำให้เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนเพิ่มมากยิ่งขึ้น นักเรียนยังกล่าวในภายหลังว่าพวกเขาได้รับประโยชน์ในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากและมีความสนใจในวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีน พวกเขายังเชื้อเชิญครูอาสาสมัครให้ไปที่โรงเรียนเพื่ออธิบายวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนในลักษณะที่ละเอียดและครบถ้วนมากขึ้นหากมีโอกาส
สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรม"สองสายและสี่ศูนย์กลาง" คือ ภาษาจีนและแพทย์แผนจีน การส่งเสริมวัฒนธรรมจีนแบบดั้งเดิมและวัฒนธรรมการแพทย์แผนจีนให้เป็นที่นิยม ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีสีสัน ซึ่งทำให้นักเรียนจำนวนมากสามารถเข้าใจวัฒนธรรมดั้งเดิมของจีนและการแพทย์แผนจีน และได้สัมผัสวัฒนธรรมจีนที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์