การสัมมนาเรื่องสุขภาพดีกับแพทย์แผนจีนในหัวข้อ การแปะหู

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดสัมมนาเรื่องสุขภาพดีกับแพทย์แผนจีน ณ ห้องบรรยาย 2-315 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ โดยมี อ.พจ.สุวิมล ผลชารี จากคณะแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติเป็นผู้บรรยาย ผู้บรรยายอธิบายถึงสรรพคุณแปะหูรวมไปถึงวิธีการแปะหู โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 70 คน

อ.พจ.สุวิมล ผลชารี บรรยายการแปะหู

บรรยายกาศในห้องบรรยาย

การสาธิตแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์