สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนรวมกับอาศรมสยาม บริษัทเครือ เจริญโภคภัณฑ์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการแปลภาษาจีน – ไทย ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนรวมกับอาศรมสยาม บริษัทเครือ เจริญโภคภัณฑ์จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องเทคนิคการแปลภาษาจีน – ไทย  ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์