การจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนของสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้ร่วมกับ คณะภาษาและวัฒนธรรมจีนและคณะบริหารธุรกิจจัดงานฉลองตรุษจีนปีการศึกษา2560  ณ ลานวัฒนธรรมและศูนย์บรรณสารสนเทศ ชั้น1งานนี้มี รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                    รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน                              อาจารย์พีระพงษ์ เอื้อสุนทรวัฒนา คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อฝ่ายไทยและฝ่ายจีน รองคณบดีของแต่ละคณะวิชา คณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม

            ในพิธีเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ท่านอธิการบดี    รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทโรนานนท์ คณบดีคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน และ ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้กล่าวคำอวยพรขอให้ทุกคนมีความสุขในเทศกาลตรุษจีน               หลังจากนั้น มีการแสดง การเชิดสิงโตมีความพร้อมเพรียงและน่ารัก การร่ายรำพัดไทเก๊กที่เนิ่บนาบนุ่มนวลแต่แข็งแกร่ง การแสดงโยโย่จีนที่สนุกคึกครื้นและการเขียนพู่กันจีนที่มีความสวยงาม แสดงให้อาจารย์และนักศึกษาที่ได้ชมรู้สึกถึงกลิ่นอายของเทศกาลตรุษจีน

          หลังจากสิ้นสุดแสดงบนเวที ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้นำผู้บริหารและคณาจารย์ชมนิทรรศการประเพณีตรุษจีน มีทั้ง การกินเกี้ยว การชงชาจีน การสอนกระดาษตัดจีนและการเขียนพู่กันจีน

            งานฉลองตรุษจีนในครั้งนี้มีคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกว่า500คน  โดยงานนี้มีหลายๆคณะช่วยกันจัดขึ้น  เพื่อให้ทุกคนที่เข้าร่วมรู้สึกงานนี้เต็มไปด้วยสีสันและมีความหลากหลาย ทำให้มีคณาจารย์และนักศึกษารู้สึกสนุกกับงานครั้งนี้ และหวังว่าทางสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนจะจัดกิจกรรมแบบนี้ต่อไปอีก2-3วัน เพื่อให้นักศึกษาได้ลิ้มลองสัมผัสกับบรรยากาศวัฒนธรรมจีนมากขึ้น

叶尧生校长致辞

叶校长为春节祈福

活动现场แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์