สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกับคณะการแพทย์แผนจีน จัดบรรยายการแพทย์แผนจีนและกิจกรรมตรวจรักษาโรค ที่ อำเภอบางแก้ว สมุทรปราการ

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ร่วมกับคณะการแพทย์แผนจีน จัดบรรยายการแพทย์แผนจีนและกิจกรรมตรวจรักษาโรค ที่ อำเภอบางแก้ว สมุทรปราการแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์