จัดการบรรยายการแพทย์แผนจีน หัวข้อ “สุขภาพดีกับการแพทย์แผนจีน” อาจารย์แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ บรรยายเรื่อง “การดูลิ้นตรวจโรค”

จัดการบรรยายการแพทย์แผนจีน หัวข้อ

“สุขภาพดีกับการแพทย์แผนจีน”

อาจารย์แพทย์จีนนภษร แสงศิวะฤทธิ์ 

บรรยายเรื่อง “การดูลิ้นตรวจโรค”แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์