ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ได้ถ่ายทอดศิลปะการตัดกระดาษจีนในห้องเรียนศิลปะจีน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นริศ วศินานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ฝ่ายไทย ได้ถ่ายทอดศิลปะการตัดกระดาษจีนในห้องเรียนศิลปะจีนแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์