มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่งเทียนจิน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมกรรมการบริหารฯครั้งแรกที่ประเทศจีน

มหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนแห่งเทียนจิน และมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติได้จัดการประชุมกรรมการบริหารฯครั้งแรกที่ประเทศจีนแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์