สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาที่เรียน EXTRA COURES คณะต่างๆ

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ให้แก่นักศึกษาที่เรียน EXTRA COURES คณะต่างๆแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์