สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในไทยได้จัดกิจกรรมชงชิมชาจีน, พูดภาษาจีน และสาธิตวิธีการชงชา

สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติในไทยได้จัดกิจกรรมชงชิมชาจีน, พูดภาษาจีน และสาธิตวิธีการชงชาแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์