วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสร้างศูนย์การเรียนรู้(เอ็มโอยู)กับโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เป็นที่แรก

วันที่ 22 กันยายน พ.ศ.2560 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงในการสร้างศูนย์การเรียนรู้(เอ็มโอยู)กับโรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย เป็นที่แรกแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์