วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมการสัมมนาด้านสุขภาพโดยแพทย์แผนจีน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2560 ศาสตราจารย์จ้ง เฉียงเหวย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน เข้าร่วมการสัมมนาด้านสุขภาพโดยแพทย์แผนจีน ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในหัวข้อ การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีน

 แชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์