สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ไปสัมมนาในหัวข้อ เปิดประตูสู่สุขภาพที่ดีโดยแพทย์แผนจีน ที่สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ได้ไปสัมมนาในหัวข้อ เปิดประตูสู่สุขภาพที่ดีโดยแพทย์แผนจีน ที่สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์