มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันขงจื่อแห่งประเทศจีนในไทยได้เปิดกับตัวนักข่าว CCTV

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สถาบันขงจื่อแห่งประเทศจีนในไทยได้เปิดกับตัวนักข่าว CCTVแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์