การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนเพื่อจัดการกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย วันที่ 16 ตุลาคม สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ได้เข้าร่วม งานเปิดบ้านวัฒนธรรมแบบแพทย์แผนจีนในหัวข้อ การดูแลความเป็นอยู่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

การดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนจีนเพื่อจัดการกับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทย วันที่ 16 ตุลาคม สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีน ได้เข้าร่วม งานเปิดบ้านวัฒนธรรมแบบแพทย์แผนจีนในหัวข้อ การดูแลความเป็นอยู่ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์