การจัดพิธีปิดของโครงการอบรมอาจารย์แพทย์แผนจีนรุ่นใหม่ ณ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจินแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์