การสัมมนาในเรื่องสุขภาพกับการแพทย์แผนจีน ในหัวข้อ กวาซา

เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 สถาบันขงจื่อการแพทย์แผนจีนได้จัดการบรรยายสุขภาพดีกับแพทย์แผนจีน ณ ห้องสื่อประสม อาคารบรรณสารสนเทศ ชั้น 2 โดยมีอาจารย์แพทย์แผนจีนได้บรรยายให้กับ อาจารย์และนักศึกษาประมาณ 100 คนในหัวข้อ กวาซา

หลังการบรรยายจบลงก็ได้มีการให้ผู้ฟังบรรยายได้ลองกวาซาอีกด้วย

苏婉君中医师讲座

学员体验

ภาพรวมแชร์ข้อมูล:
ดาวน์โหลดข้อมูล

ประเภท ประชาสัมพันธ์